LAUNATAXTAR Félag pípulagningameistara

 

Launaflokkur 1. Iðnaðarmenn með sveinspróf eða sambærilega menntun

Dagv.laun Dagv. Yfirv. Stórhát.v.
Grunnlaun sveins 442.324    2552 4594 6082 
Eftir 1 ár í starfsgrein 458.670 2646  4763 6307
Eftir 3 ár í starfsgrein 463.500   2674 4813  6373
Eftir 5 ár í starfsgrein 469.515   2709 4876  6456 
Eftir 7 ár í starfsgrein 479.636 2767 4981 6595 
2 sveinsbr. o.fl.* 490.009    2827  5089 6738 
Verkstjóri ll
Aðstoðarverkstj. o.fl.** 500.642 2888  5199 6884 
Verkstjóri l 511.540 2951  5312  7034 
522.712 3016 5428 7187
532.800 3074 5533 7326
*Sérmenntaður sveinn (2. þrep) **Sérmenntaður sveinn (3ja þrep)
*Tvö sveinsbréf sem nýtast í starfi **Tegundarsérfræðingur/ráðgjafi
*Starfsmaður með meistarabréf

**Aðstoðarverkstjóri

         
Launaflokkur 2*** Iðnaðarmaður sem ekki fellur undir launaflokk 1
Dagv.laun Dagv. Yfirv. Stórhát.v.
Iðnaðarmenn 376.600  2173  3911  5178
Iðnaðarmenn eftir 1 ár 369.728  2133  3840 5084
***Kauptaxtar iðnaðarmanna 2 án sveinsprófs nær til þeirra 
iðnaðarmanna sem ekki uppfylla skilyrði launaflokks 1 en hafa
starfsréttindi frá sínu heimalandi til iðnaðarmannastarfa.
Starfsmaður skal þó ekki taka laun skv. þessum launaflokki lengur en 
tvö ár, enda sýni hann fram á að hann hafi unnið í a.m.k. tvö ár í iðn
sinni hér á landi.  Starfstími skv. launaflokki þessum telst ekki til
starfstíma skv. launaflokki 1.  Við tilfærslu í launaflokk 1 byrjar
starfsmaður að ávinna sér sjálfstæðan ávinnslurétt skv. launafl. 1.
Nemar í pípulögnum
         
Dagv.laun Dagv. Yfirv. Stórhát.v.
Fyrstu 12 vikurnar  297.549  1717 3378  4472
Næstu 12 vikur  311.416  1797 3378  4472
Eftir 24 vikur  325.235  1876 3378 4472